Voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Aqua-State Vakantiewoningen
Brekkenweg 10
8531 PM LEMMER
KVK-inschrijving; 73340286

Aqua-State Vakantiewoningen bemiddelt in de verhuur van vakantiewoningen, is echter niet de eigenaar. Op alle reserveringen is de Nederlandse wet van toepassing. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de
vakantieganger die bij Aqua-State Vakantiewoningen een woning huren met als enige doel het doorbrengen van
hun vakantie.

1) Overeenkomst.
1.1 Er is sprake van een overeenkomst zodra de vakantieganger een bevestiging heeft ontvangen in de
vorm van een factuur.

2) Betalingsvoorwaarden.
2.1 Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient u binnen 28 dagen, 50% van de reissom te
voldoen.
2.2 Het restant van de reissom dient binnen 28 weken voor aankomst te zijn voldaan. Bij niet tijdige
betaling is de vakantieganger in verzuim. Hij zal daar schriftelijk op worden gewezen en heeft dan
alsnog de mogelijkheid om het restant binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling dan alsnog uitblijft,
wordt de reservering geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Aqua-State Vakantiewoningen
heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat
geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing.

3) Reissom.
3.1 De totale reissom bestaat uit het huurbedrag van de woning, de kosten van de eind schoonmaak,
reserveringskosten.
3.2 De gepubliceerde prijzen van de woningen zijn exclusief annuleringsverzekering en
reisverzekering, doch inclusief de kosten van gas/water en licht.

4) Annuleringen.
4.1 Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
4.2 Bij annulering zijn de kosten als volgt;
bij annulering tot 42 dagen voor aankomst 30% van de huursom.
bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag voor aankomst 60% van de huursom
bij annulering vanaf de 28ste dag tot de dag van aankomst 90% van de huursom
bij annulering vanaf de dag van aankomst 100% van de huursom
4.3 Naamswijziging, indien alle andere gegevens gelijk blijven, is kosteloos.

5) Aantal deelnemers.
5.1De beschrijving van elke woning geeft een maximaal aantal deelnemers aan. Dit aantal mag in
geen geval worden overschreden. Bij overtreding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als
ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder aanspraak te
maken op restitutie van de reissom.

6) Verantwoordelijkheid van de bemiddelaar.
6.1 In geval van gewichtige omstandigheden is Aqua-State Vakantiewoningen gerechtigd om binnen
48 uur een alternatief aan te bieden. Indien de reiziger hiermee niet akkoord gaat, dient deze dit
binnen 3 dagen te melden. In dat geval heeft Aqua-State het recht de overeenkomst op te zeggen. De
reiziger heeft in dat geval recht op restitutie of kwijtschelding van de reissom.

7) Verantwoordelijkheid van de huurder.
7.1 Vakantieganger is verantwoordelijk voor een goede behandeling van de woning en is aansprakelijk
voor eventuele schade die door vakantiegangers en/of medevakantiegangers is veroorzaakt.
7.2 Vakantieganger dient het huis bij vertrek in de volgende staat te hebben achtergelaten;
bedden zijn afgehaald, alle vuilnis is weggebracht, afwas is gedaan, de keuken wordt schoon
achtergelaten.

8) Klachten en meldingsplicht.
8.1 Eventuele klachten en/of opmerkingen dient u altijd onverwijld ter plaatse te melden bij de Aqua State
Vakantiewoningen.
8.2 Voortijdig vertrek, zonder Aqua-State Vakantiewoningen daarvan op de hoogte te hebben
gebracht, of het zich niet houden aan de meldingsplicht, vrijwaart Aqua-State Vakantiewoningen van
elke acceptatie van een klacht of elke vorm van restitutie.
8.3 Indien Aqua-State Vakantiewoningen niet of niet naar volle tevredenheid u klacht heeft weten op
te lossen kunt u binnen 1 maand na vertrek uw klacht nog schriftelijk kenbaar maken.

Aqua State vakantiewoningen
Aqua-State vakantiewoningen

Brekkenweg 10
8531 PM Lemmer

Bel: 06-28470224
Stuur een email

Abonneer op onze nieuwsbrief
Het laatste nieuws, leuke aanbiedingen en last minutes.
© Aqua-State Vakantiewoningen. Realisatie: Internet360.nl
×