Privacy statement
Aqua-State

Inleiding

Aqua State neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@aqua-state.nl.


Wie is Aqua State?

Aqua State is de eenmanszaak Aqua State, kantoorhoudende te (8531 PM) Lemmer aan Brekkenweg 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01102767.

Aqua State is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aqua State de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Aqua State jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Aqua State persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Aqua State voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Aqua State worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:  

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:  

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:  

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:  

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 


Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:    

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:   

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 


Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:   

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Aqua State heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 
 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:


Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Aqua State over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.


Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Aqua State. Je kunt verzoeken dat Aqua State je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.


Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Aqua State te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Aqua State of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Aqua State te verkrijgen. Aqua State zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Aqua State je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie door Aqua State

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@aqua-state.nl. Aqua State zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Aqua State een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Aqua State je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
 

•          Verwerkers
 

Het kan zijn dat Aqua State verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Aqua State je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@aqua-state.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Aqua State jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@aqua-state.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.